top of page
amazing-shot-buildings-unique-architecture-gamla-stan-stockholm-sweden.jpg

Vår Historia.

Svea Partners verksamhet startade år 2015 med etablering av Svea Boende. De kommande åren etablerades ytterligare företag inom välfärdsområdet och år 2018 grundades bolaget Svea Partners, med syfte att sammanfoga alla verksamheter i en paraplymodell under ett och samma tak med en gemensam vision: att verka för en större samhällsnytta. Vår affärsidé går ut på att respektive företag skapar synergier i koncernens övriga verksamheter.

Image by Patrik Carlberg
Business meeting

Vår värdegrund. 

Samhällets välmående är det grundläggande fundamentet för koncernen enligt ägarvisionen. Det vi gör ska helt enkelt gynna människor och samhället samt bidra till en trygg och hållbar välfärd.

Tillhörighet genomsyrar Svea Partners koncernen och är ett av våra kärnvärden. Alla som på något sätt verkar inom Sveakoncernen, oavsett ålder, kön eller religion, ska finna en tillhörighet i våra verksamheter

Young Entrepreneurs

Vision och utveckling.

Svea Partners är ansvarsfulla och långsiktiga investerare som aktivt engagerar sig i företagens verksamheter och utveckling. Målet är att dels bli ledande inom respektive verksamhetsområde, dels att företagen och dess personal ständigt utvecklas och ges möjligheter och verktyg att utmana sig själva till innovativa och kreativa lösningar för att uppnå sin fulla potential.

Vår framtidsvision är att

  • Etablera våra verksamheter inom välfärd och samhällsnytta

  • Ytterligare förstärka synergieffekten mellan de olika bolagen och att

  • Växa på ett hållbart och ansvarsfullt sätt genom att knyta fler långsiktiga och hållbara bolag till oss, som har samma vision och ambition som Svea.

Conference
bottom of page