winter-1976703_1280.jpg

OM OSS

Bakgrund 

Grunden till Svea Partners inleddes genom etablering av Svea Boende 2015. Därefter har ytterligare verksamheter etablerats. 2018 etablerades bolaget Svea Partners med syfte att starta och förvärva verksamheter inom välfärden som skapar samhällsnytta med affärsidén att respektive verksamhet skapar synergier i koncernens övriga verksamheter. Vår filosofi är att fortsätta utveckla företagen så länge vi ser fortsatt potential för värdeskapande. 

Ägarvision 

Svea Partners är ansvarsfulla och långsiktiga investerare som aktivt engagerar sig i koncernens verksamheter. Ambitionen är att vara ledande inom respektive verksamhetsområde samt äga, utveckla och förvalta samhällsfastigheter. 

Genom en aktiv äganderoll uppmuntras företagen och medarbetarna till utveckling för att uppnå sin fulla potential. 

Samhällets välmående är en ledstjärna för Svea Partners företag. Det innebär bland annat att våra företag utvecklar strategier för våra tjänster som är resurseffektiva och innovativa. Vidare ska verksamheterna öka mångfalden. Dessa åtgärder sammantaget ska skapa värden för samhället.  

Värdegrund 

Samhällets välmående är ett grundläggande fundament för koncernen enligt ägarvisionen. Det vi gör ska gynna människor och samhället samt bidra till en trygg och hållbar välfärd. Varje dotterbolag tillåts utveckla sin egen företagskultur såvida den står i linje med koncernens värdegrund, som i sig också är grundläggande för hur vi fattar beslut och agerar.  
 
Värdebyggande 

Grundfundamentet är att ta ett samhällsansvar genom att serva och utveckla ett långsiktig värdebyggande som bygger på samhällspelarna inom utbildning, vård, omsorg och arbetsmarknaden, genom att tillgodose kommunernas och politikernas behov. 

Varumärket 

Alla företag inom Svea Partners är byggstenar i en paraplymodell där kompetens och resurser inom respektive område sammanfogas under ett paraply. Varumärket ska stå för samhällsnytta och skapa synergier åt koncernens verksamheter, uppdragsgivare och medarbetare.  

Hållbarhet 

För att verksamheterna i koncernen Svea Partners ska bli framgångsrika krävs en hållbar och attraktiv arbetsplats som är syftesdriven och där våra medarbetare känner att de utifrån våra värderingar kan bidra och utvecklas. 

Ägarna i Svea Partners ska vara ansvarsfullt (ej riskkapitalister) engagerade i företagen. Verksamheterna ska ha långsiktiga, innovativa och hållbara lösningar som respektfullt verkar för utveckling av såväl individen, samhället som företagen.  

I Svea Partners riktlinjer framgår tydligt att verksamheterna ska drivas på ett sådant sätt att de bidrar till ett ansvarsfullt och etiskt resursutnyttjande samt en hållbar och ansvarsfull utveckling. 

 

Mål för bolaget

Svea Partners är ansvarsfulla och långsiktiga investerare som aktivt engagerar sig i företagens verksamheter. Målet är att vara ledande inom respektive verksamhetsområde. Genom en aktiv äganderoll uppmuntras företagen och medarbetare till utveckling för att uppnå sin fulla potential. 

Företagskultur

Svea Partners följer ständigt utvecklingen i samhället. Med en öppen, positiv och utvecklande kultur växer personalen tillsammans med företagen.

Grundläggande synsätt

Samhällets välmående är en ledstjärna för Svea Partners företag. Det innebär bland annat att våra företag utvecklar strategier för våra tjänster som är resurseffektiva och innovativa. Vidare ska verksamheterna öka mångfalden. Dessa åtgärder sammantaget ska skapa värden för samhället. 

Ägare med ansvar och respekt

Ägarna i Svea Partners ska vara ansvarsfullt engagerade i företagen. Verksamheterna ska ha långsiktiga, innovativa och hållbara lösningar som respektfullt verkar för utveckling av såväl individen, samhället som företagen. 

I Svea Partners riktlinjer framgår tydligt att verksamheterna ska drivas på sådant sätt att de bidrar till ett ansvarsfullt och etiskt resursutnyttjande samt en hållbar och ansvarsfull utveckling. Genom styrelsen följer ägarna ständigt upp företagens arbete.

Utveckling

Både ledning och medarbetare har som mål att företagen ständigt utvecklas. Samtliga får möjligheter och verktyg att utmana sig själva till innovativa och kreativa lösningar.