OM OSS

Mål för bolaget

Svea Partners är ansvarsfulla och långsiktiga investerare som aktivt engagerar sig i företagens verksamheter. Målet är att vara ledande inom respektive verksamhetsområde. Genom en aktiv äganderoll uppmuntras företagen och medarbetare till utveckling för att uppnå sin fulla potential. 

Företagskultur

Svea Partners följer ständigt utvecklingen i samhället. Med en öppen, positiv och utvecklande kultur växer personalen tillsammans med företagen.

Grundläggande synsätt

Samhällets välmående är en ledstjärna för Svea Partners företag. Det innebär bland annat att våra företag utvecklar strategier för våra tjänster som är resurseffektiva och innovativa. Vidare ska verksamheterna öka mångfalden. Dessa åtgärder sammantaget ska skapa värden för samhället och minska belastningen på jordens resurser. 

 

Ägare med ansvar och respekt

Ägarna i Svea Partners ska vara ansvarsfullt engagerade i företagen. Verksamheterna ska ha långsiktiga, innovativa och hållbara lösningar som respektfullt verkar för utveckling av såväl individen, samhället som företagen. 

I Svea Partners riktlinjer framgår tydligt att verksamheterna ska drivas på sådant sätt att de bidrar till ett ansvarsfullt och etiskt resursutnyttjande samt en hållbar och ansvarsfull utveckling. Genom styrelsen följer ägarna ständigt upp företagens arbete.

Arbetsklimat

För att verksamheterna i koncernen Svea Partners ska bli framgångsrika krävs att varje medarbetare känner uppskattning. Företagens utveckling kräver talangfulla och motiverade individer där allas bidrag ska förväntas och uppskattas. Bolagets arbetsplatser ska präglas av samarbetsvilja och respekt för varje individs integritet.

 

Utveckling

Både ledning och medarbetare har som mål att företagen ständigt utvecklas. Samtliga får möjligheter och verktyg att utmana sig själva till innovativa och kreativa lösningar.

 

Värden

Värdeskapandet är grundläggande i bolagets beslut och agerande. Värdena ska gynna människor och samhället samt bidra till en trygg och hållbar välfärd.