top of page
Image by Patrik Carlberg

Om Oss.

Alla företag inom vår koncern är byggstenar i en paraplymodell där kompetens och resurser inom respektive område sammanfogas under ett paraply.

 

Svea Partners investerar i utbildning, arbetsmarknad, hälsa- och sjukvård samt vård och omsorg.

Svea Partners.png
shutterstock_1022451727.jpg
group-diverse-people-having-business-meeting.jpg

Vår Bakgrund.

Grunden till Svea Partners inleddes genom etablering av Svea Boende år 2015. Därefter har ytterligare verksamheter etablerats. 2018 etablerades Svea Partners med syfte att starta och förvärva verksamheter som skapar samhällsnytta med affärsidén att respektive verksamhet skapar synergier i koncernens övriga verksamheter.

shutterstock_28839824.jpg

Vad Vårt Företag Står För.

01

02

03

Hållbarhet 

Varumärket 

Ansvar & respekt

För att verksamheterna i koncernen Svea Partners ska bli framgångsrika krävs en hållbar och attraktiv arbetsplats som är syftesdriven och där våra medarbetare känner att de utifrån våra värderingar kan bidra och utvecklas. 

Varumärket ska stå för samhällsnytta och skapa synergier åt koncernens verksamheter, uppdragsgivare och medarbetare. 

I  Svea Partners riktlinjer framgår tydligt att verksamheterna ska drivas på ett sådant sätt att de bidrar till ett ansvarsfullt och etiskt resursutnyttjande samt en hållbar och ansvarsfull utveckling. 

bottom of page