top of page

Svea Education är ISO 9001- och ISO 14001-certifieradeISO certifieringen stärker Svea Educations utvecklingsarbete, samt möjliggör samhällets krav om att en effektiv energianvändning uppfylls. Utöver det - möjliggör certifieringen deltagandet av samtliga medarbetare i verksamheten - vilket ökar kunskapen och medvetandet hos den enskilde medarbetaren, samt att verksamhetens revisors deltagande i kombination med revisioner, underlättar styrning av såväl uppsatta mål som av ekonomisk uppföljning.


Abbas Ghafori, VD på Svea Partners, säger "I vårt långsiktiga arbete - för att bygga och utveckla hållbara verksamheter - använder vi ISO certifiering. Med stöd av certifieringen skapar vi en trygg och bra arbetsmiljö för våra medarbetare och elever."

Comments


bottom of page