top of page

Svea Boende utökar sin verksamhet i söder.

I Malmö och Lund erbjuder nu Svea boende verksamheter inom stödboende, akutboende och skyddade boenden samt jour-och familjehem.


Vi har sett en markant efterfrågan på våra tjänster gällande dessa boendeformer och har utifrån de ramavtal vi tecknat med Malmö Stad och Lunds kommun kommit att se att behovet är stort. Det som efterfrågas är specifika boendeplatser med integrerat stöd för de vuxna individer som haft psykosociala svårigheter genom större delen av sitt liv och nu är i behov av att komma vidare för att kunna bli en del i den samhälleliga gemenskapen igen.


Verksamheterna kommer att vara under ständig utveckling för att möta den komplexitet dessa ärenden bär med sig då de inskrivna klienternas behov ofta spänner över ett brett spektrum.


Att arbeta fram en enkel helhetslösning som passar alla är inte hållbart utan vi satsar stort på att ta ett helhetsgrepp kring varje individ för att se vad just den personen är i behov av för att utvecklas på ett positivt sätt. Ofta handlar det om att vara spindeln i nätet där Svea Boende inte enbart arbetar med den dagliga livsföringen kopplat till klientens boende utan även ser klientens liv i ett helikopterperspektiv så att inga delar missas. I detta ligger såklart tät samverkan med andra berörda delar av samhället såsom kriminalvård, psykiatri, arbetsförmedlingen och socialtjänst men även den privata arbetsmarknaden.


I dagsläget kan Svea Boende i Malmö och Lund erbjuda ca 80 klienter boende med stöd och kommer under året även att kunna integrera vuxenutbildning i insatsen via Svea Education.


Detta är en ny spännande verksamhetsmodell vi arbetar på då vi har sett att det stora flertalet av våra klienter har en dålig eller i många fall, obefintlig skolgång. Vi vill ge alla en möjlighet att lyckas med sin skolgång, men det kan även handla om att börja om på nytt i livet.


Bình luận


bottom of page