top of page

Svea Work skriver ett avtal med Region BlekingeUtöver befintliga avtal med ett flertal kommuner och regioner kan vi på Svea Work nu även informera att vi tilldelats ramavtal med region Blekinge, ett av de större ramavtalen som historiskt lockat en större mängd vårdpersonal tack vare de goda villkoren. Behovet omfattar även specialistutbildad vårdpersonal. Avtalet sträcker sig över fyra år och innebär att Svea Work förväntas erbjuda konsulter inom samtliga verksamhetsområden där behov finns för både kortare och längre uppdrag med varierande tjänstgöringsgrad. På grund av det nya avtalet kommer Svea Work att göra en fokuserad satsning riktat mot region Blekinge. Satsningen innebär att ansvarig personal från Svea Work för regionen kommer att rikta fokus mot vårdpersonal i området samt övriga Sverige för att utöka sin befintliga konsultdatabas. Vår målsättning är vidare att vara den leverantör som erbjuder den allra mest högkvalitativa vårdpersonalen.

コメント


bottom of page