top of page

Hållbarhet.

För att verksamheterna inom koncernen Svea Partners ska förbli framgångsrika krävs hållbara och attraktiva arbetsplatser som är syftesdrivna. Verksamheterna ska bygga på långsiktiga, innovativa och hållbara lösningar som respektfullt verkar för utveckling av individen, samhället och företagen.

Detta innebär att vi tillsammans tar ett helhetsansvar för att främja såväl social som ekonomisk och miljömässig hållbarhet:

Sustainability Icons-02.png
Sustainability Icons-03.png

Våra medarbetare

Att våra medarbetare utifrån våra gemensamma värderingar har möjlighet att påverka, växa och utvecklas och att de är anställda med trygga avtal.

Sustainability Icons-01.png

Våra resurser

Att våra verksamheter bättre nyttjar, vårdar och underhåller sina såväl mänskliga som materiella resurser.

Vår miljö

Att vi alla som verkar inom koncernen tar ansvar för våra miljö- och klimatavtryck. 

Volunteer Group
blue-abstract-gradient-wave-wallpaper.jpg

Ägaransvar.

Ägarna i Svea Partners ska vidare vara ansvarsfullt engagerade i företagen och inte utgöras av riskkapitalister. Genom styrelsen följer ägarna ständigt upp företagens arbete och säkerställer att riktlinjerna följs.

"Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

Gro Harlem Brundtland, FN:s världskommission för miljö och utveckling, 1987

bottom of page