top of page
Business Meeting

Vår affärsmodell.

Ägarvision. 

Svea Partners skapar förutsättningar för människor genom hållbara och starka företag. Genom en aktiv äganderoll tillsammans med långsiktiga partners är målet att bli ledande inom respektive verksamhetsområde.

 Svea Partners är ansvarsfulla och långsiktiga investerare som aktivt engagerar sig i koncernens verksamheter. 

Genom en aktiv äganderoll uppmuntras företagen och medarbetarna till utveckling för att uppnå sin fulla potential. 

Business Model-01.png

Samhällets välmående är en ledstjärna för Svea Partners företag, vars strategier är resurseffektiva och innovativa. 

Ambitionen är att vara ledande inom respektive verksamhetsområde samt uppnå mest gynnsamma möjliga synergier.

Bolagens
investeringar
.

Svea Partners investerar i långsiktiga och hållbara verksamheter inom utbildning, hälso- och sjukvård, vård- och omsorg samt arbetsmarknad.

 

Svea Partners har sina verksamheter inom områden som ägarna förstår, känner väl och har kvalifikationer för.

blue-abstract-gradient-wave-wallpaper.jpg

Svea Partners.

Investerar i både långsiktiga och kortsiktiga mål där grundfilosofin är en ständig utveckling så att företagen ger mervärde för samhället i stort. Bolaget stödjer aktivt verksamheterna i att genomföra innovativa och attraktiva lösningar som långsiktigt skapar värde. 

Låt oss lära känna varandra!

Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar.

bottom of page