top of page

Svea Partners finansierar doktorand inom cancerforskning
Aram Ibrahim, 31, är en av Tandmottagning Stockholms tandläkare och forskare. Han studerar också medicin och har nyligen påbörjat sina doktorandstudier på Göteborgs Universitet. Forskningen som Svea Partners finansierar, går under titeln ”Cryoprevention of oral mucositis”.

Oral mukosit är en allvarlig och mycket besvärande biverkning av cancerbehandling. Tillståndet drabbar upp till 80% av patienter som får högdosbehandling av cellgifter mot blodcancer. Denna biverkning manifesteras som rodnad och sår i munslemhinnan och innebär ett stort lidande för drabbade patienter, som inte sällan behöver smärtlindring och hjälp med nutrition.

Att kyla munslemmhinnan med is i anslutning till cellgiftsbehandling har visat sig vara en mycket effektiv metod för att förebygga oral mukosit. Emellertid har denna strategi en del nackdelar.


”Cancerpatienter har till följd av cellgiftsbehandling i princip inget immunförsvar kvar och är därför extremt infektionskänsliga. Att då kyla munslemhinnan med is ställer höga krav på vattenkvalitén. Följaktligen är metoden inte aktuell i stora delar av världen, med stort patientlidande och stora kostnader för hälso- & sjukvården som följd. Is är ju också väldigt kallt och upplevs oftast som obehagligt att ha i munnen, med isande tandhalsar, smärta etc.”, förklarar Aram Ibrahim.


En munkylare har därför sedan tidigare utvecklats som kopplas till ett slutet, bärbart kylsystem som pumpar runt kallt vatten, vilket bland annat minimerar infektionsrisken relaterat till is. Munkylaren har testats på sjukhus med positiva resultat.Det internationella intresset är stort och så sent som för ett par dagar sedan höll Aram ett seminarie om ämnet för specialistläkare i Colombia.


Mycket forskningsarbete väntar nu för Aram, som kommer att fortsätta studera hur man kan effektivisera munkylningen ytterligare, samt vilka hälsoekonomiska besparingar metoden kan medföra. Han kommer att kombinera doktorand- och medicinstudierna med fortsatt arbete inom Sveakoncernen.


”Tillsammans med mina handledare, som är internationellt erkända forskare, är målet nu att fortsätta bygga evidens och underlag för att förbättra morgondagens cancervård” avslutar Aram.

Comments


bottom of page