Sök
  • Svea Partners

Svea Boende

Uppdaterad: 2 apr 2020

Svea Boende ett vård och omsorg företag med tillhandahållande tjänster inom individ och familj, öppenvård, behandlingshem, akutboende, stödboende och skyddat boende,


Verksamhet

Svea Boende är ett vård och omsorg företag som är fokuserad på att tillhandahålla konsulentstödda jour- och familjehem, träningslägenheter, stödboende, akutboende, skyddat boende och behandlingshem enligt SoL och LVU. Verksamheten har fler insatser i vårdkedjan för att vara en komplett vård- och omsorgsgivare och är belägna i Stockholm och Göteborg. Svea Boende arbetar på uppdrag av socialtjänsten med målet att leverera kvalificerade tjänster till våra uppdragsgivare. www.sveaboende.se

#bloggtips

55 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla