Svea Partners skapar förutsättningar för människor genom hållbara och starka företag.

Alla företag inom vår koncern är byggstenar i en paraplymodell där kompetens och resurser inom respektive område sammanfogas under ett paraply. Svea Partners investerar i utbildning, hälsa- och sjukvård, vård och omsorg samt arbetsmarknad.

 
 

Knarrarnäsgatan 13 164 40 Stockholm