Open Laptop

AFFÄRSMODELL

Svea Partners investerar i långsiktiga verksamheter inom hälso- och sjukvård, vård- och omsorg samt utbildning. Genom en aktiv äganderoll tillsammans med långsiktiga partners är målet att bli ledande inom respektive verksamhetsområde.

 

Bolagens Investeringar

Ägarna i Svea Partners koncern utvecklas och följer förändringar i samhället. Företagen har en öppen, positiv och utvecklande kultur för sin personal. Svea Partners har sina verksamheter inom områden som ägarna förstår, känner väl och har kvalifikationer för.

Svea Partners

Investerar i både långsiktiga och kortsiktiga mål där grundfilosofin är en ständig utveckling så att företagen ger mervärde för samhället i stort. Bolaget stödjer aktivt verksamheterna i att genomföra innovativa och attraktiva lösningar som långsiktigt skapar värde.  Avveckling eller försäljning av ett företag är aktuellt först när all utvecklingspotential har använts och företaget inte längre skapar värden för de som är involverade i verksamheten.